Hvordan foregår det?

Hvordan foregår det?

lab4

Hver gang en kunde bestiller en vikar igennem LabVikar ApS sætter vi en screening i gang i databasen, for at finde de bedst egnede kandidater.

Derudover slår vi jævnligt stillinger anonymt op på LabVikars Facebookside, da ingen er bedre end dig selv til at vurdere om du matcher stillingsbeskrivelsen.

De fleste af de vikariater vi formidler, ender med en fastansættelse. Vores kunder har et udpræget ønske om at vikaren rekrutteres med henblik på langvarig tilknytning.

Netop derfor er det vigtigt for os at vide, at du er seriøst tilgængelig, og at de oplysninger vi har om dig er opdaterede. Har vi ikke alle formalia som efterspørges i Velkomstmailen, kommer du ikke i betragtning.

Vi ønsker at tilbyde dig et godt og relevant job relativt hurtigt. Og vi ønsker at tilbyde vores kunder udelukkende de bedste og mest motiverede medarbejdere!

Når du har modtaget vores Velkomstmail skal du betale de 100 kroner (i Velkomstmailsen står der hvordan) for at være en del af LabVikars offensiv. Husk at anføre navn og dit LabVikar ID ved indbetaling.

Såvel kunder som kandidater holdes anonyme indtil sidste “step” af udvælgelsen til en stilling. Vi glæder os til at byde dig velkommen og til have dig med i “Den Rå Elite”