"> Ydelser og Priser • LabVikar

Ydelser og Priser

Ydelser og Priser

LabVikars ydelser.

LabVikar ApS har tre former for medarbejderydelser. Den efterhånden velkendte Kerneydelse, hvor vikaren er ansat af os. Den helt nye LabVikar Formidling, hvor vikaren er ansat af kunden. Og sidst, men ikke mindst, den succesfulde Rekruttering, som de fleste kunder kender.

Derudover tilbyder vi også annoncering, hvor vi for bare 9.999,- sender jeres ubeskårne stillingsopslag ud til alle vores kandidater på mail, sætter det på LabVikars hjemmeside, på LabVikars Facebookside samt på LabVikars Linkedin-side. Resten af arbejdet tager I jer af 😉

LabVikars Kerneydelse:

Skal I bruge en vikar for en uspecificeret periode, og ønsker I at LabVikar ApS skal stå for stå for al lønadministration og løbende personalehåndtering under vikariatet. Ved I ikke på forhånd hvor lang tid I får brug for vikaren, eller ønsker I at se en mulig kommende fastansat medarbejder godt an inden en egentlig ansættelse, er det kerneydelsen I skal vælge.

Udover opstartsgebyret på 1999,- som er et engangsbeløb, betaler I en fast timepris for vikaren (inklusive alt hvad der hedder barsel.dk, finansieringsbidrag, atp, løn, feriepenge, pension og hvad der alt sammen følger med en medarbejder). Og I betaler udelukkende for det antal timer som I aktivt gør brug af vores udsendte kandidat.

Proceduren for LabVikars Kerneydelse er ikke anderledes end den hidtil har været, og vi overholder Den Ny Vikarlov som kom i sommeren 2013 til punkt og prikke – men priserne varierer mellem landsdele og faggrupper. Send en mail til kunde@labvikar.dk og få prisen på hvad I skal betale for netop den vikar I mangler!

LabVikar Formidling – Ikke meget dyrere end et stillingsopslag:

Skal I bruge en vikar for en DEFINERET afgrænset periode, og er I villige til selv at stå for lønadministration og løbende personalehåndtering selv under vikariatet. Så er LabVikar Formidling den ydelse I skal vælge. Det er klart, at en formidlet vikar til ansættelse hos jer selv, umiddelbart vil være en billigere løsning, da al lønadministration og løbende personalehåndtering, ligger hos jer.

Pris for Formidling af vikariat i en periode på:

Under 3 uger 9.999,-
4-13 uger 19.999,-
14-24 uger 25.999,-

Ved vikariater på over ½ år er Rekrutteringspris og LabVikar Formidlingspris identisk

Opstartsgebyret på 1999,- som er et engangsbeløb, trækkes fra formidlingsprisen på den endelige faktura.

Rekruttering:

Rekrutteringsproceduren hos LabVikar ApS har ikke ændret sig væsentligt i forhold til den måde vi har lavet rekrutteringer på i de foregående 10 år. Lidt er blevet rettet til hist og en smule er blevet strammet op her. Men den fremgangsmåde vi valgte tilbage i 2006 da vi startede LabVikar ApS, er den som vores kunder vil have.

Prisen er i al sin enkelthed 49.999,- for rekruttering – når den endeligt udvalgte kandidat er ansat på kontrakt hos jer. Og opstartsgebyret på 1999,- (engangsbeløb) trækkes fra rekrutteringsprisen på den endelige faktura.